Veelgestelde vraag

Collectieve ziektekostenverzekering

?
Wanneer kom ik in aanmerking voor de collectieve ziektekostenverzekering?

Antwoord op uw vraag


Als u in aanmerking wilt komen voor de collectieve ziektekostenverzekering, dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent (en uw mee te verzekeren partner is) 18 jaar of ouder
  • U heeft een ziektekostenverzekering zonder vrijwillig eigen risico bij Menzis
  • Naast de basisverzekering bent u minimaal voor de aanvullende verzekering ExtraVerzorgd1 (EV1) en TandVerzorgd (TV) verzekerd (Als u een volledige gebitsprothese heeft, dan moet u een protheseverzekering afsluiten)

De volgende inkomens- en vermogensgrenzen gelden:

Voor de pakketten GarantVerzorgd 1, 2 en 3 geldt een inkomensgrens van 130% van de bijstandsnorm. Hieronder enkele voorbeeldnormen. Wij gaan uit van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm.

  • Echtpaar, samenwonenden: € 1.750,39 / AOW - gerechtigd € 1.883,91
  • Alleenstaande/alleenstaande ouder: € 1.225,26 / AOW - gerechtigd € 1.377,61

Vermogensgrens (2018)

  • Alleenstaande: € 6.020,00
  • Gezin: € 12.040,00

Het vermogen is het totaal van uw bezittingen, verminderd met uw eventuele schulden. De waarde in één auto wordt tot € 4.500,00 vrijgelaten. Een eigen woning telt niet mee.

Het eigen risico van € 385,00 wordt alleen in de GarantVerzorgd3 volledig meeverzekerd.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: