Veelgestelde vraag

Collectieve ziektekostenverzekering

?
Wanneer kom ik in aanmerking voor de collectieve ziektekostenverzekering?

Antwoord op uw vraag


Als u in aanmerking wilt komen voor de collectieve ziektekostenverzekering, dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent (en uw mee te verzekeren partner is) 18 jaar of ouder
  • U heeft een ziektekostenverzekering zonder vrijwillig eigen risico bij Menzis
  • Naast de basisverzekering bent u minimaal voor de aanvullende verzekering ExtraVerzorgd1 (EV1) en TandVerzorgd (TV) verzekerd (Als u een volledige gebitsprothese heeft, dan moet u een protheseverzekering afsluiten)

De volgende inkomens- en vermogensgrenzen gelden:

Voor de pakketten GarantVerzorgd 1 en 2 geldt een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm (2016). Hieronder enkele voorbeeldnormen. Wij gaan uit van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm.

  • Echtpaar, samenwonenden: € 1.452,10 / AOW -gerechtigd € 1.560,14
  • Alleenstaande/alleenstaande ouder: € 1.016,47 / AOW - gerechtigd € 1.142,05

Voor het pakket GarantVerzorgd 3 voor chronisch zieken en mensen met een beperking geldt een inkomensgrens van 130% van de bijstandsnorm. Hieronder enkele voorbeeldnormen. Wij gaan uit van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm.

  • Echtpaar, samenwonenden: € 1.716,12 / AOW - gerechtigd € 1.843,80
  • Alleenstaande/alleenstaande ouder: € 1.201,28 / AOW - gerechtigd € 1.349,70

Vermogensgrens (2016)

  • Alleenstaande: € 5.920,00
  • Gezin: € 11.840,00

Het vermogen is het totaal van uw bezittingen, verminderd met uw eventuele schulden. De waarde in één auto wordt tot € 4.500,00 vrijgelaten. Een eigen woning telt niet mee.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: