Veelgestelde vraag

Bijzondere bijstand

?
Wanneer kan ik bijzondere bijstand aanvragen?

Antwoord op uw vraag


U kunt bijzondere bijstand aanvragen:

  • als u en/of uw partner 18 jaar of ouder is.
  • tot zes weken nadat u de rekening daarvoor heeft gekregen.

Als uw inkomen en vermogen binnen de hieronder genoemde grenzen blijven, wordt geen draagkracht berekend.

Inkomensgrens (2018):

  • Echtpaar, samenwonenden: € 1.481,10 / AOW -gerechtigd € 1.594,08
  • Alleenstaande/alleenstaande ouder: € 1.036,76 / AOW -gerechtigd € 1.165,67

Let op: Als u uw woning met meerdere volwassenen deelt, kan het zijn dat de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand lager wordt. We noemen dit de kostendelersnorm.

Is uw inkomen hoger? Dan wordt 50% van het hogere inkomen op jaarbasis als draagkracht op de vergoeding in mindering gebracht.

Vermogensgrens (2018):

  • Alleenstaande: € 6.020,00
  • Echtpaar, samenwonenden, alleenstaande ouder: € 12.040,00

Het vermogen is het totaal van uw bezittingen, verminderd met uw eventuele schulden. De waarde in één auto wordt tot € 4.500,00 vrijgelaten. Een eigen woning telt niet mee.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: