Veelgestelde vraag

Bijstand

?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

Antwoord op uw vraag


U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u:

  • Werkloos bent en niet direct ander werk kunt krijgen
  • Geen recht heeft op een andere uitkering
  • Uw andere uitkering onvoldoende is

De volgende mensen komen niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering:

  • Gedetineerden
  • Stakers
  • Personen die langer dan vier weken buiten Nederland verblijven
  • Personen jonger dan 18 jaar
  • Mensen die niet rechtmatig in Nederland verblijven
Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: