Vragen aan de gemeente

Veelgestelde vragen over werk en inkomen

Werk en inkomen

icon

Ik deel mijn woning met meerdere volwassenen. Heeft dit invloed op mijn bijstandsuitkering? Deelt u uw woning met meerdere volwassenen? Dan wordt uw bijstandsuitkering lager. We noemen dat de kostendelersnorm. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huishouden, hoe lager uw bijstandsuitkering.


icon

Ik moet een tegenprestatie leveren om iets terug te doen voor mijn uitkering. Wat houdt dit in? Ik moet een tegenprestatie leveren om iets terug te doen voor mijn uitkering. Wat houdt dit in?


icon

Wanneer kom ik in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag? Wanneer kom ik in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag?Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag gelden een aantal voorwaarden.


icon

Voor welke kosten verleent de gemeente bijzondere bijstand? Een overzicht van de kosten waarvoor de gemeente bijzondere bijstand kan verlenen?


icon

Ik ben klant van schuldhulpverlening. Hoe stuur ik mijn rekeningen op naar de GKB? Als u klant bent van schuldhulpverlening, moet u uw rekeningen opsturen naar de GKB.


icon

Kan ik kwijtschelding krijgen voor de kosten van een identiteitskaart en een rijbewijs? Heeft u kwijtschelding gekregen voor alle gemeentelijke belastingen? Dan kunt u in dat jaar ook kwijtschelding krijgen voor de kosten van een identiteitsbewijs (paspoort of Nederlandse identiteitskaart) en voor een rijbewijs.


icon

Ben ik verplicht om werk te zoeken als ik IOAW krijg? De IOAW is een werkloosheidsvoorziening. Dat betekent dat u verplicht bent naar werk te blijven zoeken als u IOAW krijgt.


icon

Hoe hoog is de IOAW? De IOAW vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau.


icon

Wanneer kom ik in aanmerking voor de collectieve ziektekostenverzekering? Als u in aanmerking wilt komen voor de collectieve ziektekostenverzekering, dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.


icon

Wanneer kom ik in aanmerking voor de witgoedregeling? Om in aanmerking te komen voor de witgoedregeling, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.