Veelgestelde vraag

Spandoek ophangen

?
Ik wil een spandoek ophangen. Aan welke regels moet ik mij houden?

Antwoord op uw vraag


Als u een spandoek wilt ophangen, moet u daarvoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Verder moet u zich bij het ophangen van het spandoek aan de volgende regels houden:

  • Het verkeer mag door de spandoeken niet gehinderd worden.
  • Bij het aanbrengen van spandoeken op particulier terrein, moet u ook toestemming van de eigenaar hebben.
  • Verkeersborden moeten zichtbaar blijven.
  • De spandoeken dienen op een deugdelijke wijze bevestigd te worden.
  • De periode waarvoor een ontheffing kan worden verleend bedraagt maximaal twee aaneengesloten weken.
  • Voor ideĆ«le uitingen is geen maximaal aantal te ontheffen spandoeken van toepassing, voor (lokale) reclame uitingen en aankondigingen is het maximaal aantal te ontheffen spandoeken 20.

De gemeente kan aanvullende voorwaarden aan een ontheffing verbinden.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag kunt u de volgende producten aanvragen: