Veelgestelde vraag

Wob-verzoek

?
Wanneer kan de gemeente mijn Wob-verzoek afwijzen?

Antwoord op uw vraag


Iedereen kan de gemeente via een Wob-verzoek vragen om informatie over bestuurlijke aangelegenheden. In sommige gevallen kan een Wob-verzoek worden afgewezen. De uitzonderingen betreffen onder andere:

  • Gegevens die de veiligheid van de staat in gevaar kunnen brengen.
  • Gegevens van personen of bedrijven die zij vertrouwelijk hebben verstrekt aan de overheid.
  • Gegevens waarvan het belang van het openbaar maken niet opweegt tegen het belang van de inspectie, controle en toezicht door de overheid.
  • Gegevens waarvan het belang van het openbaar maken niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Tegen het afwijzen van een verzoek om gegevens kunt u bezwaar maken.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag kunt u de volgende producten aanvragen: