Veelgestelde vraag

Wob-verzoek

?
Ik heb een Wob-verzoek gedaan. Wanneer moet de gemeente een beslissing nemen op mijn verzoek om informatie?

Antwoord op uw vraag


U heeft een Wob-verzoek bij ons ingediend? Dan moet de gemeente binnen vier weken een beslissing nemen op het verzoek om informatie. De beslissing mag één keer voor een periode van vier weken worden uitgesteld. Als dat gebeurt, moeten wij dat schriftelijk en gemotiveerd aan u meedelen voordat de eerste termijn van vier weken is verstreken.

Beslist de gemeente positief over uw aanvraag? Over het algemeen wordt de informatie dan direct verstrekt, tegelijk met de bekendmaking van het besluit. Een uitzondering hierop is als naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft. In dat geval zal de informatie niet eerder worden verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag kunt u de volgende producten aanvragen: