Veelgestelde vraag

Wet dwangsom

?
Kan het voorkomen dat de gemeente later beslist over mijn aanvraag of bezwaar dan de (wettelijke) beslistermijn, zonder dat de wet dwangsom van toepassing is?

Antwoord op uw vraag


In Rijkswetten, gemeentelijke verordeningen of andere regelingen staat aangegeven binnen welke termijn de gemeente een beslissing moet nemen op uw aanvraag of bezwaar. Soms wordt de (wettelijke) beslistermijn opgeschort. Wij kunnen uw aanvraag of bezwaar dan (nog) niet behandelen. Het gaat om de volgende situaties:

  • U krijgt een brief waarin staat dat uw aanvraag of bezwaar niet compleet is. U moet ons dan nog meer informatie geven. In zo'n geval wordt de beslistermijn opgeschort.
  • De gemeente heeft aan u gevraagd of u akkoord gaat met opschorting van de beslistermijn en u bent akkoord.
  • De vertraging in de besluitvorming is (gedeeltelijk) aan uzelf te wijten.
  • Er is sprake van overmacht.

Naast het opschorten van de beslistermijn mag de gemeente de periode voor een beslissing verlengen. Dit wordt ‘verdagen' genoemd. Wij mogen dit doen zonder een reden op te geven, maar vaak proberen we duidelijk te maken waarom wij ‘verdagen'.