Veelgestelde vraag

Wet dwangsom

?
Welke voorwaarden zijn verbonden aan het krijgen van een vergoeding in het kader van de wet dwangsom?

Antwoord op uw vraag


Als de gemeente een besluit op uw aanvraag of bezwaar niet op tijd neemt, kunt u een vergoeding in het kader van de wet dwangsom krijgen. Voor het krijgen van een vergoeding via de wet dwangsom gelden een aantal voorwaarden. In de volgende gevallen krijgt u géén vergoeding:

  • U dient geen schriftelijke ingebrekestelling in.
  • U dient te vroeg een ingebrekestelling in (nog voordat de beslistermijn is verlopen).
  • U dient de ingebrekestelling onredelijk laat in.
  • U bent geen belanghebbende.
  • Uw aanvraag of bezwaarschrift is bij voorbaat duidelijk niet-ontvankelijk of ongegrond.