Veelgestelde vraag

Betogingtoestemming

?
Wanneer geeft de burgemeester geen toestemming voor het organiseren van een demonstratie?

Antwoord op uw vraag


Als u een betoging of demonstratie organiseert, moet u daarvoor toestemming vragen. De burgemeester kan de organisatie van uw demonstratie verbieden. Dit verbod kan alleen worden gegeven als:

  • De kennisgeving minder dan 48 uur voor de demonstratie is gedaan
  • Uw aanvraag onvolledig is. Uw aanvraag moet tenminste de volgende gegevens bevatten:
  • Naam en adres van de aanvrager
  • Handtekening van de aanvrager
  • Gegevens over de aard en het doel van de demonstratie
  • Gegevens over locaties, route, tijdsduur en aanvangstijden van de demonstratie
  • Gegevens over de getroffen maatregelen om een regelmatig verloop van de betoging te garanderen

Eén van de onderstaande belangen een verbod vereist:

  • Bescherming van de gezondheid
  • Het belang van het verkeer
  • Bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden
Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: