Vragen aan de gemeente

Veelgestelde vragen over politiek en bestuur

Politiek en bestuur

icon

Wanneer geeft de burgemeester geen toestemming voor het organiseren van een demonstratie? De burgemeester kan de organisatie van uw demonstratie in enkele gevallen verbieden.


icon

Wat kan ik doen als ik na twee weken na de ingebrekestelling in het kader van de wet dwangsom nog geen besluit heb? Als u twee weken nadat u de gemeente in gebreke heeft gesteld nog geen besluit heeft, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.


icon

Hoe hoog is een vergoeding in het kader van de wet dwangsom? Krijgt u een vergoeding in het kader van de wet dwangsom? Dan moet de gemeente voor maximaal 42 dagen een dwangsom betalen voor iedere dag dat het besluit te lang uitblijft.


icon

Kan het voorkomen dat de gemeente later beslist over mijn aanvraag of bezwaar dan de (wettelijke) beslistermijn, zonder dat de wet dwangsom van toepassing is? Soms wordt de (wettelijke) beslistermijn opgeschort. Wij kunnen uw aanvraag of bezwaar dan (nog) niet behandelen.


icon

Welke voorwaarden zijn verbonden aan het krijgen van een vergoeding in het kader van de wet dwangsom? Voor het krijgen van een vergoeding via de wet dwangsom gelden een aantal voorwaarden.


icon

Ik heb een Wob-verzoek gedaan. Wanneer moet de gemeente een beslissing nemen op mijn verzoek om informatie? U heeft een Wob-verzoek bij ons ingediend? Dan moet de gemeente binnen vier weken een beslissing nemen op het verzoek om informatie.


icon

Wanneer kan de gemeente mijn Wob-verzoek afwijzen? Iedereen kan de gemeente via een Wob-verzoek vragen om informatie over bestuurlijke aangelegenheden. In sommige gevallen kan een Wob-verzoek worden afgewezen.

 
  • Startpagina
  • Veelgestelde vragen over politiek en bestuur