Veelgestelde vraag

Leerlingenvervoer

?
Wat is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs?

Antwoord op uw vraag


Het (voortgezet) speciaal onderwijs is bedoeld voor de volgende leerlingen:

 • lichamelijk gehandicapte jongeren
 • slechthorende/ziende jongeren
 • zeer moeilijk lerende jongeren
 • langdurig zieke leerlingen
 • leerlingen met een gedragshandicap

Als u in onze gemeente woont gaat het meestal om de volgende scholen:

 • Bladergroenschool Veendam/Groningen
 • Tine Marcusschool Groningen
 • Van der Reeschool Smilde / locaties Emmen
 • PJF Mytylschool Haren
 • De Meidoornschool Stadskanaal
 • Dr. J. de Graafschool Groningen
 • Van Heemskerckschool Groningen/Paterswolde
Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: