Veelgestelde vraag

Leerlingenvervoer

?
Wat is een speciale school voor basisonderwijs?

Antwoord op uw vraag


Speciale scholen voor basisonderwijs (SBO-scholen) zijn scholen voor kinderen die extra hulp nodig hebben. Deze hulp kunnen ze op de gewone basisschool niet krijgen. Op de SBO-school krijgt een kind veel individuele begeleiding en zijn de klassen klein. Om toegelaten te worden op een SBO-school is een indicatie nodig. Kinderen in de leeftijd van 4 tot maximaal 14 jaar kunnen naar de SBO-school. Naar een SBO-school gaan onder meer:

  • kinderen met een leerstoornis
  • kinderen met concentratieproblemen
  • kinderen met geheugenstoornissen
  • kinderen met een gedragsstoornis

Als u in onze gemeente woont gaat het meestal om de volgende scholen:

  • De Toermalijn Emmen
  • De Catamaran Emmen
  • De Meerpaal Groningen
  • De Baldakijn Stadskanaal
  • Wim Monnereau-school Veendam
Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: