Veelgestelde vraag

Leerlingenvervoer

?
Welke bijlagen moet ik meesturen als ik leerlingenvervoer aanvraag?

Antwoord op uw vraag


Als u leerlingenvervoer aanvraagt moet u verschillende bijlagen meesturen. Het gaat om de volgende bijlagen:

Basisonderwijs:

  • Bewijs van inschrijving bij de school
  • Eventueel een verklaring van uw geloofsovertuiging

Speciaal basisonderwijs:

  • PCL: Dat is een verklaring waaruit blijkt dat uw kind is getoetst voor een school voor speciaal basisonderwijs.
  • Bij een gecorrigeerd verzamelinkomen van beide ouders of verzorgers van minder dan € 24.750,00: een IB60. Deze kunt u aanvragen bij de belastingdienst.
  • Wanneer uw kind 9 jaar of ouder is: een vervoersadvies.

(Voortgezet) speciaal onderwijs:

  • Kopie CVI (Commissie van Indicatie)
  • Vervoersadvies
Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: