Vragen aan de gemeente

Veelgestelde vragen over onderwijs

Onderwijs

icon

Welke bijlagen moet ik meesturen als ik leerlingenvervoer aanvraag? Als u leerlingenvervoer aanvraagt moet u verschillende bijlagen meesturen.


icon

Wat is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs? Het (voortgezet) speciaal onderwijs is bedoeld voor lichamelijk gehandicapte jongeren, slechthorende/ziende jongeren, zeer moeilijk lerende jongeren, langdurig zieke leerlingen, leerlingen met een gedragshandicap


icon

Wat is een speciale school voor basisonderwijs? Speciale scholen voor basisonderwijs (SBO-scholen) zijn scholen voor kinderen die extra hulp nodig hebben.