Veelgestelde vraag

Kennisgeving incidentele festiviteiten

?
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen als ik een incidentele festiviteit organiseer?

Antwoord op uw vraag


Bedrijven moeten aan bepaalde geluids- en verlichtingsnormen voldoen. Als uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer valt, kunt u zesmaal per jaar een melding doen van het overschrijden van de licht- en/of geluidsvoorschriften. Om de overlast voor de omgeving te beperken, zijn er enkele voorwaarden aan een incidentele festiviteit verbonden:

  • Er mag uitsluitend muziek ten gehore worden gebracht tussen de opgegeven begintijd en de opgegeven eindtijd
  • Een uur voor de aangegeven aanvangstijden van het optreden, mag begonnen worden met de soundcheck en dergelijke
  • Ramen en deuren moeten tijdens het ten gehore brengen van de muziek gesloten worden gehouden
  • Aanwijzingen van de politie en van ambtenaren van de gemeente, dienen stipt en terstond te worden opgevolgd
Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: