Veelgestelde vraag

IOAZ

?
Hoe hoog is de IOAZ?

Antwoord op uw vraag


De IOAZ vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau. Twee soorten inkomsten zijn van invloed op de hoogte van uw uitkering:

  • Inkomsten uit werk van u of uw partner.
  • Inkomsten in verband met werk (bijvoorbeeld: WW , WAO , VUT , pensioen, studiefinanciering, winst uit onderneming).

Vermogen is uw totaal aan bezittingen zoals spaargeld, een eigen huis, een auto en sieraden, verminderd met de schulden die u moet aflossen. De waarde hiervan wordt altijd uitgedrukt in geld.

Uw vermogen tot € 127.400,00 wordt buiten beschouwing gelaten. Heeft u meer, dan wordt 4% van het meerdere beschouwd als inkomen.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: