Veelgestelde vraag

Verklaring omtrent gedrag aanvragen

?
Hoe machtig ik iemand om een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen?

Antwoord op uw vraag


U kunt uw aanvraag voor een verklaring omtrent gedrag (VOG) niet zelf indienen bij uw gemeente? Dan kunt u iemand machtigen. De gemachtigde moet de volgende documenten meenemen:

  • Schriftelijke machtiging van u
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van u
  •  Zijn of haar eigen geldig legitimatiebewijs
Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: