Veelgestelde vraag

Uittreksel BRP / Burgerlijke stand

?
Wat is het verschil tussen een uittreksel BRP en een uittreksel uit de burgerlijke stand?

Antwoord op uw vraag


Een uittreksel BRP  is een verklaring waarin staat wat uw persoonsgegevens zijn. Het gaat hierbij onder meer om uw naam, adres en woonplaats. Ook is het mogelijk om op het uittreksel gegevens van uw inwonende gezinsleden te zetten. Dit uittreksel wordt uitgegeven in de gemeente waarin u woont.

Een uittreksel uit de burgerlijke stand bevat gegevens over uw geboorte, huwelijk, partnerschapsregistratie, echtscheiding en overlijden. Dit uittreksel wordt afgegeven in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag kunt u de volgende producten aanvragen: