Veelgestelde vraag

Trouwen

?
Wat is het verschil tussen een huwelijk en partnerschapregistratie?

Antwoord op uw vraag


Het huwelijk is een verbintenis tussen twee personen. Twee personen leggen een verklaring af tegenover een ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt van deze gebeurtenis een akte op. Om een relatie te bezegelen is het huwelijk één van de mogelijkheden.

Daarnaast kunnen twee personen kiezen voor een partnerschapregistratie. Bij een partnerschapregistratie tekenen twee personen een akte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Het geregistreerd partnerschap en het huwelijk zijn in juridisch opzicht hetzelfde.

Bij zowel een huwelijk als een geregistreerd partnerschap hebben beide ouders het ouderlijk gezag.