Veelgestelde vraag

Trouwen

?
Wat zijn de regels voor de getuigen die ik kies bij mijn huwelijk?

Antwoord op uw vraag


Voor het huwelijk heeft u samen minimaal twee meerderjarige getuigen nodig. In totaal mogen er vier getuigen zijn. De gegevens van de getuigen willen wij graag minstens twee weken voor uw huwelijk ontvangen.

Hebt u getuigen die niet in de gemeente wonen? Dan moet u een kopie van hun legitimatiebewijs inleveren bij de gemeente. Dit geldt niet als uw ouders getuige zijn.