Veelgestelde vraag

Melden voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap

?
Eén van ons heeft niet de Nederlandse nationaliteit. Hoe moeten we ons voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap melden?

Antwoord op uw vraag


Per 1 september 2015 is de ondertrouw / aangifte geregistreerd partnerschap vervallen. Hiervoor in de plaats is de 'melding voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap' gekomen.

Woont u of uw aanstaande partner in het buitenland? Of heeft één van u twee of beiden niet de Nederlandse nationaliteit? Of overlegt u documenten uit het buitenland? Neem dan contact met ons op. We kunnen dan samen beoordelen of uw stukken in orde zijn en het 'meldingsformulier voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap' invullen.

U kunt hiervoor een afspraak maken via onze afsprakenmodule of u belt ons Klant Contact Centrum op telefoonnummer (0599) 631 631.