Veelgestelde vraag

Erkennen kind

?
Wat zijn de gevolgen van erkenning van het vaderschap?

Antwoord op uw vraag


Als een vader zijn kind erkent, heeft dat de volgende gevolgen:

  • De vader krijgt een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind: hij moet meebetalen aan de opvoeding. Ook als de vader en moeder uit elkaar gaan.
  • Er ontstaat een erfrechtelijke band tussen vader en kind.
  • Het kind krijgt bij de geboorte de achternaam van de moeder. Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Dan moet de moeder bij de erkenning van het eerste kind (uit deze relatie) persoonlijk aanwezig zijn. Zij moet dan toestemming geven voor de erkenning en de naamskeuze.
Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: