Veelgestelde vraag

Bewijs Nederlanderschap aanvragen

?
Wat kan ik doen als er fouten zijn in het bewijs van Nederlanderschap?

Antwoord op uw vraag


Wanneer u ontdekt dat er fouten zijn in het bewijs van Nederlanderschap, kunt u dit bij ons melden. U kunt dan bij ons een verzoek indienen om de fouten te herstellen. U moet wel aan de hand van bewijsstukken kunnen aantonen dat de gegevens die in onze administratie staan fout zijn.

Om de gegevens aan te passen, moet u een schriftelijk verzoek indienen. Dit verzoek bevat de volgende informatie:

  • Welke gegevens gewijzigd moeten worden
  • Waarom deze gegevens gewijzigd moeten worden
  • Welke documenten u hiervoor overlegt
  • Als u een verklaring onder ede of belofte hebt afgelegd: waarom u deze documenten niet eerder hebt overlegd

Van uw verzoek krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen vier weken krijgt u een beslissing op uw verzoek. Deze termijn kan, als dat noodzakelijk is, telkens met acht weken verlengd worden.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: