Veelgestelde vraag

Aangifte geboorte

?
Wat zijn de regels met betrekking tot gezag over kinderen?

Antwoord op uw vraag


In Nederland staan alle minderjarigen volgens de wet onder gezag. Minderjarig is over het algemeen iedereen onder de 18 jaar. Meestal hebben de ouders samen het gezag. Als een ander dan de ouder(s) het gezag uitoefent, noemen we dit voogdij.

Voor gezag door getrouwde ouders of ouders met een geregistreerd partnerschap geldt het volgende:

  • Ouders die getrouwd zijn, hebben gezamenlijk het gezag over het kind.
  • Ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan hebben automatisch vanaf geboorte gezag over hun kind. 
  • Bij een scheiding blijven de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen. Willen zij dit niet, dan moeten zij bij de rechtbank vragen het gezag aan één van beiden toe te wijzen. Het verzoek kan worden gedaan door beide ouders of door één van hen. Als zij dit niet doen, dan verandert er niets en houden zij dus samen het gezag. Dit betekent niet dat zij daadwerkelijk samen voor het kind moeten blijven zorgen. Vaak zal één van de ouders dit doen. Wel moeten zij dan belangrijke beslissingen over het kind samen nemen.

Voor gezag door ongehuwde ouders geldt het volgende:

  • Een ongehuwde meerderjarige moeder krijgt automatisch het gezag over haar kind. Dit heeft zij direct vanaf de geboorte van het kind. De moeder moet wel bevoegd zijn tot gezag. Als zij bijvoorbeeld onder curatele staat, is zij niet bevoegd tot gezag.
  • Ouders die niet met elkaar zijn getrouwd, kunnen samen het gezag uitoefenen. Als de niet-getrouwde ouders dit willen, moeten zij hiervoor een verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank in Groningen.
Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: