Veelgestelde vraag

Bezwaar maken

?
Als ik bezwaar maak tegen belastingen, moet ik dan wel eerst betalen?

Antwoord op uw vraag


Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de verplichting van betaling wordt opgeschort. U kunt wel een schriftelijk verzoek indienen tot uitstel van betaling.

Wanneer u geen uitstel van betaling heeft, en wij ontvangen het te betalen bedrag te laat, kan er rente in rekening worden gebracht over het nalatige bedrag.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag kunt u de volgende producten aanvragen: