Veelgestelde vraag

Subsidie aanvragen

?
Hoe moet ik de besteding van eenmalige subsidiegelden verantwoorden?

Antwoord op uw vraag


U moet een inhoudelijk en financieel verslag van de activiteit aanbieden aan de gemeente. Dat moet binnen dertien weken na de gesubsidieerde activiteit. Als uit het verslag blijkt dat u niet aan de subsidievoorwaarden heeft voldaan, kan dit gevolgen hebben voor de subsidie. Het kan gebeuren dat de subsidie lager wordt vastgesteld en dat u (een gedeelte van) het voorschot moet terugbetalen.

Voor eenmalige subsidies van maximaal € 1.500,00 hoeft u geen verslag aan te bieden.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag kunt u de volgende producten aanvragen: