Veelgestelde vraag

Subsidie aanvragen

?
Hoe moet ik de besteding van jaarlijkse subsidiegelden verantwoorden?

Antwoord op uw vraag


U moet vóór 1 oktober van het jaar volgend op het jaar waarvoor de jaarlijkse subsidie is verleend, een jaarverslag aan de gemeente aanbieden. Het jaarverslag moet de volgende zaken bevatten:

  • Een financieel verslag met daarin de balans, de exploitatierekening en een toelichting.
  • Een inhoudelijk verslag over de ontwikkelingen van de organisatie zelf en over de activiteiten en werkzaamheden die in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.

Als uit het verslag blijkt dat u niet aan de subsidievoorwaarden heeft voldaan, kan dit gevolgen hebben voor de subsidie. Het kan gebeuren dat de subsidie lager wordt vastgesteld en dat u (een gedeelte van) het voorschot moet terugbetalen. Voor jaarlijkse subsidies van maximaal € 2.000,00 hoeft u geen verslag aan te bieden.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag kunt u de volgende producten aanvragen: