Veelgestelde vraag

Collectevergunning

?
Mag ik altijd een collecte organiseren, of alleen in bepaalde periodes?

Antwoord op uw vraag


Als u een collecte wilt organiseren, moet u een collectevergunning aanvragen bij de gemeente. Bij de beoordeling van de aanvraag maakt de gemeente onderscheid tussen landelijke collectes met vaste collectedata en overige collectes. Landelijke collectes komen voor in het landelijk (doorlopende) collecteplan van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Voor collectes die niet in het landelijk collecteplan staan, verleent de gemeente alleen vergunning voor periodes waarin geen landelijke collectes zijn gepland.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag kunt u de volgende producten aanvragen: