Vragen aan de gemeente

Veelgestelde vragen algemeen

Algemeen

icon

Welke collectes zijn er in de gemeente? In de gemeente Stadskanaal worden het hele jaar door collectes gehouden.


icon

Wat moet ik doen als mijn verloren voorwerp gestolen is? Uw verloren voorwerp is gestolen? Dan moet u melding doen bij de gemeente én aangifte van diefstal doen bij de politie.


icon

Hoe moet ik de besteding van jaarlijkse subsidiegelden verantwoorden? U moet vóór 1 oktober van het jaar volgend op het jaar waarvoor de jaarlijkse subsidie is verleend, een jaarverslag aan de gemeente aanbieden.


icon

Hoe moet ik de besteding van eenmalige subsidiegelden verantwoorden? U moet een inhoudelijk en financieel verslag van de gesubsidieerde activiteit aanbieden aan de gemeente.


icon

Mag ik altijd een collecte organiseren, of alleen in bepaalde periodes? Voor collectes die niet in het landelijk collecteplan staan, verleent de gemeente alleen vergunning voor periodes waarin geen landelijke collectes zijn gepland.