Productinformatie

Schoonmaakondersteuning

 • Is bedoeld voor alle inwoners met of zonder beperking
 • Als het door beperkingen niet lukt zelf uw huishouden te doen 
 • Maximaal 105 uur per jaar schoonmaakondersteuning 
 • Voor de doelgroep Wmo geldt een kortingsregeling

Algemene informatie


U heeft geen beperkingen en wilt toch gebruik maken van de algemene voorziening schoonmaakondersteuning? Dan betaalt u het reguliere tarief van € 22,80 per uur.

Lukt het u niet uw huishouden te doen? Mogelijk behoort u dan tot de doelgroep van de Wmo en komt u in aanmerking voor (een korting op) de algemene voorziening schoonmaakondersteuning. U krijgt dan maximaal 105 uur per jaar hulp bij het doen van schoonmaakwerk. Dat is gemiddeld 2 uur per week. U kiest zelf hoe u de uren inzet, in overleg met uw zorgaanbieder.

Om in aanmerking te komen voor de algemene voorziening schoonmaakondersteuning gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent inwoner van de gemeente Stadskanaal.
 • U heeft beperkingen. Daardoor kunt u (een deel van) uw huishoudelijke klussen niet meer doen. 
 • U heeft geen volwassen huisgenoten die wél het huishouden kunnen doen. 
 • U kunt geen of niet genoeg hulp krijgen van familie, vrienden, buren of kennissen.
 • U kunt andere mensen uitleggen welke huishoudelijke klussen moeten gebeuren en daarover afspraken maken.

Hoe werkt hetVia internet aanvragen niet mogelijk

Naar het gemeentehuis

Kom langs bij de balie in het gemeentehuis. Dit kan het beste's ochtends tussen 9.00 en 12.00 uur. Dan zijn onze specialisten aanwezig. Onze specialist toetst met een aantal vragen of u in aanmerking komt voor de algemene voorziening schoonmaakondersteuning. Lukt het u door uw beperking niet om langs te komen? Dan kan een consulent u thuis bezoeken. Bel daarvoor naar (0599) 631 631.

Wat kost het


Voor de algemene voorziening schoonmaakondersteuning betaalt u in 2018 een eigen bijdrage. Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op schoonmaakondersteuning.

Toetsingsinkomen aanvraag Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning
.
100%
120%
160%
Echtpaar, samenwonend € 1.346,45
€ 1.615,74
€ 2.154,32
Echtpaar, samenwonend met AOW € 1.449,16
€ 1.738,99
€ 2.318,66
Alleenstaande/alleenstaande ouder € 942,51
€ 1.131,01
€ 1.508,02
Alleenstaande/alleenstaande ouder met AOW € 1.059,70
€ 1.271,64
€ 1.695,52
Verzamelinkomen tot:
.
kleiner dan 120%
tussen 120 en 160%
groter dan 160%
Uurtarief
€ 22,80
€ 22,80
€ 22,80
Korting
€ 21,30
€ 17,80
€ 15,30
Eigen bijdrage
€ 1,50
€ 5,00
€ 7,50

Uw vermogen moet in 2018 lager zijn dan:

 • Echtpaar, samenwonend, alleenstaande ouder:    
  € 12.040,00 
 • Alleenstaande: € 6.020,00

Een eigen woning telt niet mee bij uw vermogen. Heeft u een (of meer) motorvoertuig(en), zoals een auto, een motor etc. met een waarde boven € 4.500,00? Dan tellen wij het verschil tussen € 4.500,00 en wat het/de motorvoertuig(en) meer waard is/zijn mee bij uw vermogen.

Het uurtarief voor de algemene voorziening schoonmaakondersteuning is € 22,80 per uur (2018).

Behoort u tot de doelgroep Wmo, dan krijgt u, afhankelijk van uw inkomen en de gezinssituatie, een korting op het uurtarief en betaalt u:

 • bij een inkomen tot 120% is de korting € 21,30 en betaalt u een eigen bijdrage van € 1,50 per uur;
 • bij een inkomen van 120% tot 160% is de korting € 17,80 en betaalt u een eigen bijdrage van € 5,00 per uur;
 • bij een inkomen boven 160% is de korting € 15,30 en betaalt u een eigen bijdrage van € 7,50 per uur.

Is uw vermogen, afhankelijk van de gezinssituatie, hoger dan € 6.020,00 of € 12.040,00, dan betaalt u ook een eigen bijdrage van € 7,50 per uur.

Wilt u meer weten


Misschien redt u het niet met alleen de algemene voorziening schoonmaakondersteuning. Bijvoorbeeld omdat er door uw beperking extra schoonmaakwerk moet worden gedaan. Twee uur per week hulp kan dan te weinig zijn.

Het kan ook zijn dat voor uw situatie de kosten te hoog zijn. Bijvoorbeeld omdat u nog meer Wmo-voorzieningen heeft waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden.

Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een maatwerkvoorziening voor hulp bij het huishouden. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via (0599) 631 631.