Productinformatie

Kwijtschelding belastingen

  • Kwijtschelding mogelijk bij laag inkomen en geen eigen vermogen
  • Binnen zes weken na aanslagdatum bij het Noordelijk Belastingkantoor indienen
  • Toetsing door het Noordelijk Belastingkantoor

Algemene informatie


Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en geen eigen vermogen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen en heffingen van het waterschap. Het gaat om de volgende belastingen.

Gemeentelijke belastingen

Heffingen van het waterschap (Noordelijk Belastingkantoor)

  • zuiveringsheffing
  • watersysteemheffing ingezetenen

Voor meer informatie over deze heffingen verwijzen we u naar het Noordelijk Belastingkantoor .

Is het uzelf aan te rekenen dat u de aanslag niet kunt betalen? Dan krijgt u geen kwijtschelding.

U moet uw verzoek om kwijtschelding binnen zes weken na de aanslagdatum bij het Noordelijk Belastingkantoor indienen.

Hoe werkt hetVia internet aanvragen

Via het Noordelijk Belastingkantoor kunt u digitaal kwijtschelding aanvragen .


Naar het gemeentehuis

U moet uw aanvraag om kwijtschelding doen bij het Noordelijk Belastingkantoor, niet bij de gemeente. Voor overige vragen kunt u bellen met de gemeente via (0599) 631 631.

Wat kost het


Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van kwijtschelding.

Wilt u meer weten


Wilt u meer informatie over de kwijtschelding van belastingen? Dan kunt u contact met ons opnemen via (0599) 631 631.