Productinformatie

Kwijtschelding belastingen

  • Kwijtschelding mogelijk bij laag inkomen en geen eigen vermogen
  • Binnen zes weken na aanslagdatum bij Hefpunt indienen
  • Toetsing door Hefpunt

Algemene informatie


Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en geen eigen vermogen? Dan kunt u kwijtschelding voor de (gemeentelijke) belastingen en voor de heffingen van het waterschap (Hefpunt) aanvragen. Het gaat om de volgende belastingen:

Is het uzelf aan te rekenen dat u de aanslag niet kunt betalen? Dan krijgt u geen kwijtschelding.

U moet uw verzoek om kwijtschelding binnen zes weken na de aanslagdatum bij Hefpunt indienen.

Hoe werkt het




Naar het gemeentehuis

U moet uw aanvraag om kwijtschelding doen bij Hefpunt, niet bij de gemeente. Op het gemeentehuis kunnen wij u wel helpen bij uw aanvraag. Maak van tevoren een afspraak als u langs wilt komen voor kwijtschelding. Dat kan via (0599) 631 631.

Wat kost het


Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van kwijtschelding.

Wilt u meer weten


Wilt u meer informatie over de kwijtschelding van belastingen? Dan kunt u contact met ons opnemen via (0599) 631 631.