Productinformatie

Kwijtschelding belastingen

  • Kwijtschelding mogelijk bij laag inkomen en geen eigen vermogen
  • Binnen zes weken na aanslagdatum bij Hefpunt indienen
  • Toetsing door Hefpunt

Algemene informatie


Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en geen eigen vermogen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen en heffingen van het waterschap. Het gaat om de volgende belastingen.

Gemeentelijke belastingen

Heffingen van het waterschap (Hefpunt)

  • zuiveringsheffing
  • watersysteemheffing ingezetenen

Voor meer informatie over deze heffingen verwijzen we u naar Mijn Hefpunt .

Is het uzelf aan te rekenen dat u de aanslag niet kunt betalen? Dan krijgt u geen kwijtschelding.

U moet uw verzoek om kwijtschelding binnen zes weken na de aanslagdatum bij Hefpunt indienen.

Hoe werkt hetVia internet aanvragen

Via Mijn Hefpunt kunt u digitaal kwijtschelding aanvragen .

Heeft u alleen een aanslag van de gemeente ontvangen, dan moet u een volledig verzoek indienen. Dit papieren formulier kunt u telefonisch aanvragen via Hefpunt (0900) 493 88 37.


Naar het gemeentehuis

U moet uw aanvraag om kwijtschelding doen bij Hefpunt, niet bij de gemeente. Voor overige vragen kunt u bellen met de gemeente via (0599) 631 631.

Wat kost het


Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van kwijtschelding.

Wilt u meer weten


Wilt u meer informatie over de kwijtschelding van belastingen? Dan kunt u contact met ons opnemen via (0599) 631 631.