Productinformatie

IOAW

  • Uitkering voor oudere, werkloze burgers
  • Vult het gezinsinkomen aan tot het sociale minimum
  • Voor inwoners die nog niet AOW-gerechtigd zijn

Algemene informatie


De IOAW is een uitkering voor oudere, werkloze burgers. De uitkering is zolang de werkloosheid duurt en zonodig tot aan het moment dat u AOW-gerechtigd wordt.

Er zijn twee situaties waarin u mogelijk recht heeft op IOAW :

  • U bent op of na uw vijftigste verjaardag werkloos geworden. U kunt IOAW krijgen als u langer dan drie maanden een WW uitkering hebt gehad. 
  • U heeft na uw vijftigste verjaardag een WIA -uitkering gehad, die is gestopt omdat uw arbeidsongeschiktheidspercentage op minder dan 35% is gesteld.

De IOAW kijkt niet naar eigen vermogen. De IOAW kijkt wel naar ander inkomen van u of uw partner. U komt niet in aanmerking voor IOAW als de inkomsten van u en uw partner hoger zijn dan de IOAW-grondslag.

Hoe werkt hetVia internet aanvragen

Om IOAW aan te vragen, moet u zich eerst inschrijven bij het UWV via www.werk.nl. Hier leest u ook hoe u IOAW kunt aanvragen.

Binnen acht weken nemen wij een beslissing over uw aanvraag. Zorg ervoor dat u alle informatie op tijd inlevert. Zo voorkomt u dat de beslissing langer dan acht weken duurt.


Naar het gemeentehuis

U kunt ook langskomen in het gemeentehuis. Dit kan op werkdagen 's ochtends tussen 9.00 en 12.00 uur. Dan zijn onze specialisten aanwezig.

Wat kost het


Het aanvragen van IOAW is gratis. De IOAW vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau.

Wilt u meer weten


Voor al uw algemene vragen is de gemeente telefonisch bereikbaar op werkdagen. Heeft u een inhoudelijke vraag, dan zijn onze specialisten bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. U kunt contact met ons opnemen via (0599) 631 631. U kunt ons ook mailen via .