Informatie

WOZ-waarde

Woningen

De gemeente moet jaarlijks de waarde vaststellen van alle onroerende zaken in de gemeente. De waarde die voor woningen en veel bedrijfspanden (winkels, kantoren en dergelijke) wordt vastgesteld, is de economische waarde. Deze waarde komt overeen met de verkoopprijs in de vrije markt. De vastgestelde waarde is de basis voor de aanslag onroerende-zaakbelastingen van de gemeente. Ook het waterschap en de Belastingdienst heffen belastingen en gebruiken de WOZ-waarde als basis.

Voor het belastingjaar 2018 zijn alle onroerende zaken gewaardeerd naar de waardepeildatum (het prijsniveau op) 1 januari 2017.

Hoogte WOZ-waarde

De WOZ-waarde staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Het aanslagbiljet is ook meteen uw WOZ -beschikking. De WOZ-waarde heeft u nodig voor de aangifte inkomstenbelasting. Bewaar het aanslagbiljet daarom goed.

Het kan voorkomen dat uw WOZ-waarde behoorlijk is gestegen, en dat de stijging afwijkt van de gemiddelde waardeontwikkeling in onze gemeente. Een afwijkend stijgingspercentage betekent niet dat de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld. Een afwijking van het gemiddelde kan bijvoorbeeld verband houden met:

  • een verkoopcijfer van de woning zelf of van goed vergelijkbare woningen die aantonen dat de vorige WOZ-waarde veel te laag (of te hoog) was 
  • specifieke marktontwikkelingen per woonplaats, wijk of buurt 
  • specifieke marktontwikkelingen per type woning/marktsegment 
  • een wijziging of verbetering van de woning door nieuwbouw, verbouw, uitbreiding of grondaankoop

Vanaf 2016 ook WOZ-waarde voor huurders

Huurders van een woning ontvangen vanaf 2016 ook een WOZ-waarde. De reden dat huurders van een woning ook weer een WOZ-beschikking krijgen, is dat voor sociale huurwoningen een nieuw woningwaarderingsstelsel geldt. Dit stelsel bepaalt wat de maximale huurprijs van een sociale huurwoning mag zijn. In het nieuwe puntensysteem telt de WOZ-waarde van de woning mee. Dit kan gevolgen hebben voor de huurprijs. 

WOZ-waarde opvragen

De WOZ-waarde van woningen is voor iedereen openbaar. Op www.wozwaardeloket.nl kan iedereen de WOZ-waarde van huizen in onze gemeente en veel andere gemeenten bekijken. Zoeken kan op adres, plaats of postcode. Bij het klikken op een pand op de kaart komen verschillende gegevens in beeld zoals de actuele WOZ-waarde, de WOZ-waarde van het voorgaande jaar, het bouwjaar en de gebruiksoppervlakte van de woning.

Taxatieverslag

Als u een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kunt u de gemeente vragen om een taxatieverslag. Op het taxatieverslag staan gegevens die van belang zijn voor de waardebepaling:

  • Soort object 
  • Bouwjaar 
  • Grootte van het object (inhoud) 
  • Kadastrale gegevens (oppervlakte) 
  • Koopsom en WOZ-waarde van één of meer vergelijkbare objecten

Het taxatieverslag geeft inzicht in het prijsniveau van de waardepeildatum van 1 januari van het voorgaande jaar. Het verslag stelt u in staat om te controleren of de waarde juist is vastgesteld. U kunt een taxatieverslag aanvragen door een e-mail te sturen naar .

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal