Informatie

Rioolheffing

Rioolheffing

De gemeente heft rioolheffing over alle panden die op de gemeentelijke riolering aangesloten zijn. Dus ook voor leegstaande panden. Aansluiting op de gemeentelijke riolering is verplicht.

Bent u op 1 januari eigenaar van een pand? Dan ontvangt u de aanslag voor rioolheffing voor het hele jaar. Als u het pand gedurende het jaar verkoopt, verandert dat niets aan de hoogte van de aanslag. Meestal verrekent de notaris de rioolheffing met de nieuwe eigenaar.

Hoogte rioolheffing

De aanslag rioolheffing voor 2018 is € 185,00.

Betalen via aanslag gemeentelijke belastingen

De Rioolheffing is opgenomen in de aanslag gemeentelijke belastingen. Als u denkt de rioolheffing niet te kunnen betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Als u het niet eens bent met de aanslag rioolheffing, kunt u bezwaar maken.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal