Productinformatie

Klacht indienen

  • Dien uw klacht online in
  • Als uw klacht is ontvangen, neemt een medewerker contact met u op
  • We bevestigen schriftelijk binnen 5 werkdagen dat we de klacht hebben ontvangen 
  • Wij proberen de klacht binnen vijf werkdagen naar tevredenheid op te lossen

Algemene informatie


Vindt u dat u niet goed bent behandeld door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat een medewerker onbeleefd is geweest. Of omdat de gemeente langzaam reageert op uw vraag. Dan kunt u online een klacht indienen .

Een medewerker van de gemeente neemt binnen tien werkdagen contact met u op. Bij informele afdoening wordt binnen 5 werkdagen telefonisch contact op genomen. Voor de afdoening van klachten hebben we in principe 6 weken. Meestal kunnen we de klacht zo oplossen. Lukt dat niet, dan nodigt onze klachtencoördinator u uit voor een hoorzitting. Bent u na de hoorzitting nog steeds ontevreden? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.

Het kan voorkomen dat wij uw klacht niet in behandeling kunnen nemen. Als dat zo is krijgt u daarover een brief.

Wanneer kan ik géén klacht indienen?

  • U heeft een klacht over het onderhoud in de openbare ruimte. Zoals achterstallig groenonderhoud, kapotte straatverlichting, hondenpoep of zwerfvuil. Doe dan een melding openbare ruimte . Voor een klacht over afval doet u ook een melding openbare ruimte.
  • U heeft een besluit van de gemeente ontvangen waarin staat dat u een bezwaarschrift kunt indienen. In dat geval maakt u bezwaar
  • Er loopt een andere procedure bij de gemeente, rechter of andere instantie. 
  • U wilt een klacht indienen over iets dat meer dan een jaar geleden is.

Hoe werkt het
Naar het gemeentehuis

U dient uw klacht bij voorkeur online in. Wilt u uw klacht niet digitaal indienen? Kom dan langs in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal. Of bel ons via (0599) 631 631.

Wat kost het


Het indienen van een klacht is gratis.

Wilt u meer weten


Wilt u meer informatie over het indienen van een klacht? Dan kunt u op werkdagen contact met ons opnemen via (0599) 631 631.