Productinformatie

Bezwaar maken

  • Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente
  • Indienen binnen zes weken na datum besluit, of nadat het besluit bekend is gemaakt op de voorgeschreven wijze

Algemene informatie


De gemeente heeft een besluit genomen en u bent het daar niet mee eens? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Het indienen van bezwaar dient schriftelijk te gebeuren. Het bezwaarschrift dient u te zenden aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

U kunt uw bezwaarschrift elektronisch indienen (zie knop in oranje kader hiernaast). Dit kan alleen wanneer u beschikt over Digi-D.

Uw bezwaarschrift moet aan een aantal officiƫle eisen voldoen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen en er ten minste in opnemen:
a. uw naam en adres;
b. de datum waarop u de brief heeft geschreven;
c. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
d. de gronden van uw bezwaar.

Hoe werkt hetVia internet aanvragen

U kunt via een online formulier bezwaar maken. U logt dan in met DigiD. U kunt alleen zelf digitaal bezwaar maken. U kunt dus niet iemand machtigen.

Wilt u niet via internet bezwaar maken? Dan kunt u ook een brief sturen naar gemeente Stadskanaal, college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Uw bezwaarschrift bevat tenminste:

  • Uw naam, adres en handtekening
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is. U kunt bijvoorbeeld datum en kenmerk van de brief vermelden of een kopie meesturen
  • De reden waarom u bezwaar maakt

Naar het gemeentehuis

Wat kost het


Bezwaar maken is gratis.