Producten

Klachten en bezwaar

Klachten en bezwaar

icon

Klacht indienen U kunt bij de gemeente klagen als u niet tevreden bent over de manier van werken van de gemeente.

Online aanvragen Naar het gemeentehuis Formulier printen niet mogelijk

icon

Bezwaar maken De gemeente heeft een besluit genomen en u bent het daar niet mee eens? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders.

Online aanvragen Niet beschikbaar op het gemeentehuis Formulier printen niet mogelijk

icon

Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Door de Wet dwangsom kunt u een vergoeding van de gemeente krijgen als wij een besluit op uw aanvraag niet op tijd nemen.

Online aanvragen niet beschikbaar Naar het gemeentehuis Formulier printen

icon

Melding openbare ruimte Lantaarnpaal kapot, zwerfvuil op straat, achterstallig groenonderhoud, verstopte riolering, container niet geleegd of andere gebreken aan de openbare ruimte? Laat het ons weten.

Online aanvragen niet beschikbaar Niet beschikbaar op het gemeentehuis Formulier printen niet mogelijk

icon

Zienswijze indienen Als u een reactie wilt geven op een ontwerp bestemmingsplan of een ontwerp omgevingsvergunning kunt u een zienswijze indienen.

Online aanvragen Naar het gemeentehuis Formulier printen niet mogelijk