Productinformatie

Spandoek ophangen

  • Toestemming om aan de openbare weg een spandoek op te hangen
  • Zes weken voor aanbrengen spandoek aanvragen
  • Een ontheffing voor ophangen spandoek kost € 21,00 (2018)

Algemene informatie


Als u een spandoek wilt aanbrengen boven of aan de openbare weg, moet u een ontheffing aanvragen. Het gaat om spandoeken voor:

  • ideële uitingen
  • (lokale) reclameuitingen
  • aankondigingen van lokale activiteiten

De gemeente toetst uw aanvraag. U ontvangt binnen zes weken schriftelijk bericht over of wij u de ontheffing verstrekken.

Hoe werkt het


Formulier uitprinten

U maakt gebruik van het aanvraagformulier ontheffing voor het plaatsen van spandoeken (PDF). Deze stuurt u tenminste zes weken voor de geplande datum van het ophangen van de spandoeken op naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.


Via internet aanvragen niet mogelijk

Naar het gemeentehuis

U kunt ook bij ons op het gemeentehuis langskomen om de aanvraag te doen. Het is handig als u het aanvraagformulier ontheffing voor het plaatsen van spandoeken (PDF) alvast invult en meeneemt.

Wat kost het


Een ontheffing voor het aanbrengen van een spandoek kost € 21,00 (2018).