Productinformatie

Collectevergunning

  • Geeft toestemming voor inzamelen geld voor een goed doel
  • Mogelijkheid tot eenmalige vergunning of doorlopende vergunning
  • Tijdens collecte kunnen legitimeren en kopie vergunning kunnen tonen

Algemene informatie


Een collectevergunning geeft toestemming voor het inzamelen van geld voor een goed doel. Voor elke collecte in onze gemeente is een collectevergunning nodig. Personen die collecteren moeten zich kunnen legitimeren en een kopie van de vergunning kunnen tonen.

Er zijn twee soorten collectevergunningen: Eenmalige vergunningen en doorlopende vergunningen. U krijgt in principe eenmalig een vergunning voor een vaststaande periode. Dat betekent dat u voor elke door u georganiseerde collecte een vergunning moet aanvragen. Een aantal landelijke instellingen hebben een doorlopende vergunning. Zij hoeven daarmee niet elk jaar opnieuw een vergunning aan te vragen.

U ontvangt binnen zes weken schriftelijk bericht van ons over het goedkeuren of afwijzen van uw vergunningaanvraag. Deze termijn kan verlengd worden met nog eens zes weken.

Hoe werkt het


U vraagt de collectevergunning schriftelijk aan. De ondertekende brief stuurt u naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Uw brief bevat de volgende gegevens:

  • Naam en adres van de aanvrager
  • Wanneer de collecte plaatsvindt
  • Doel van de collecte
  • Waarvoor de opbrengst is bestemd

Wat kost het


Een collectevergunning is gratis.

Wilt u meer weten


Wilt u meer informatie over het organiseren van een collecte? Dan kunt u op werkdagen contact met ons opnemen via (0599) 631 631.