Productinformatie

Paspoort

Algemene informatie


U kunt online een afspraak maken  voor het aanvragen van een paspoort. Langskomen tijdens de openingstijden van burgerzaken kan ook.

Het paspoort ligt na vijf werkdagen voor u klaar op het gemeentehuis. U kunt een spoedaanvraag doen. U moet het paspoort dan voor 15.00 uur aanvragen op het gemeentehuis. U kunt in principe het paspoort dan de volgende dag vanaf 9.00 uur ophalen. Bij vermissing van het document is een spoedprocedure niet altijd mogelijk.

Jonger dan 18 jaar?

Zorg dan voor schriftelijke toestemming van beide ouders of van degene die het ouderlijk gezag heeft en neem (een kopie van) hun legitimatiebewijs mee.

Kinderen moeten zelf aanwezig zijn bij het aanvragen van het paspoort. Kinderen vanaf 4 jaar moeten ook aanwezig zijn  bij het ophalen  van het paspoort. 

Een paspoort is tien jaar geldig voor volwassenen. Het paspoort is vijf jaar geldig voor minderjarigen. Paspoorten bevatten een chip waarin ook uw vingerafdrukken zijn opgenomen. Deze vingerafdruk nemen wij bij het aanvragen van het paspoort op. Iedereen vanaf 14 jaar en ouder is verplicht zich te kunnen legitimeren (Identificatieplicht in de zorg  - bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek - geldt voor iedereen. Ook kinderen onder de 14 jaar moeten een identiteitsbewijs bij zich hebben). Gaat u alleen binnen Europa reizen, dan volstaat een Nederlandse identiteitskaart misschien.

Hoe werkt hetVia internet aanvragen niet mogelijk

Naar het gemeentehuis

U vraagt een paspoort aan op het gemeentehuis. U kunt daarvoor langskomen tijdens de openingsuren, of een afspraak maken . Bekijk de openingstijden van Burgerzaken.

Neem de volgende zaken mee naar het  gemeentehuis:

  • Goed gelijkende pasfoto in kleur
  • Alle in het bezit zijnde reisdocumenten, ook die verlopen zijn
  • Als de aanvrager onder curatele staat, moet de curator schriftelijk toestemming verlenen

Jonger dan 18 jaar? Zorg voor schriftelijke toestemming van beide ouders of degenen die het ouderlijk gezag hebben en neem een kopie van hun geldig legitimatiebewijs mee. Download hiervoor het Toestemming afgifte van een reisdocument aan een minderjarige

Wat kost het


Een paspoort kost € 65,00 (2018) voor personen vanaf 18 jaar. Voor personen jonger dan 18 jaar kost het paspoort € 52,00 (2018). Voor een spoedprocedure betaalt u € 47,50 (2018) extra. 

Om uw aanvraag in behandeling te nemen dient u vooraf te betalen.