Productinformatie

Rioolaansluiting

  • Elk gebouw dat vuil- of regenwater loost moet aangesloten zijn op riool
  • Gemeente legt aansluiting aan tot kadastrale erfgrens 
  • Standaard maximaal vijf meter lang (gemeten van riool tot huisaansluiting)

Algemene informatie


Elk gebouw dat vuil- of regenwater loost moet op de daarvoor bestemde riolering worden aangesloten. Bij nieuwbouw van een woning moet u bij de gemeente een aanvraag doen om aangesloten te worden op het gemeentelijke riool. De gemeente kan u informeren op welke gemeentelijke riolering u moet aansluiten.

U moet op uw perceel voorzieningen treffen om aan te sluiten op het gemeentelijke riool. De gemeente legt een rioolaansluiting aan vanaf het hoofdriool tot de kadastrale erfgrens van het perceel. Voor de aanleg van de rioolaansluiting maakt de gemeente een offerte. Na betaling legt de gemeentelijke aannemer de aansluiting(en) aan.

Hoe werkt het


Formulier uitprinten

Download het formulier Verzoek om aansluiting op het gemeenteriool (PDF). Stuur het formulier naar de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Stuur een tekening van de geplande riolering mee.


Via internet aanvragen niet mogelijk

Naar het gemeentehuis

U kunt ook bij ons langskomen om een aansluiting op het gemeenteriool aan te vragen. Het is dan handig als u het aanvraagformulier, en een tekening van de geplande riolering, alvast invult en meeneemt.

Wat kost het


Voor de aanleg van de rioolaansluiting maakt de gemeente een offerte. De kosten gaan over het algemeen richting de duizend euro of meer. Aanleg van het riool wordt duurder als:

  • er sprake is van asfaltverharding
  • uw rioolaansluiting een afwijkende diameter heeft (de standaard diameter is maximaal 160 millimeter)
  • er gebruik wordt gemaakt van pompen en persleidingen

Wilt u meer weten


Wilt u meer informatie over het aanvragen van een aansluiting op het gemeenteriool? Dan kunt u op werkdagen contact met ons opnemen via (0599) 631 631.