Productinformatie

Omgevingsvergunning

 • Aanvragen wanneer u iets aan de (leef)omgeving wilt veranderen
 • Bijvoorbeeld bij (ver)bouwen, kappen boom, aanleggen/veranderen inrit 
 • Online aanvragen via Omgevingsloket Online

Algemene informatie


Wanneer u wilt bouwen, verbouwen of iets anders aan de (leef)omgeving wilt veranderen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Op www.omgevingsloket.nlkunt u een vergunningscheck doen. Zo komt u erachter of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Een omgevingsvergunning is nodig voor de volgende activiteiten: 

 • (ver)bouwen van een bouwwerk 
 • slopen van een bouwwerk 
 • uitweg / inrit / oprit aanleggen of veranderen
 • kappen van één of meerdere bomen
 • aanpassen van een monument
 • brandveilig gebruik van een bouwwerk
 • aanpassing die gevolgen heeft voor landelijk gebied, zoals ophogen of afgraven grond
 • oprichten of veranderen bedrijfsactiviteit van bedrijven die mogelijk een negatieve invloed hebben op het milieu

Met de omgevingsvergunning kunt u al deze vergunningen in één keer aanvragen.

Hoe werkt het


Formulier uitprinten

Op het omgevingsloket online  kunt u een omgevingsvergunning aanvragen.


Via internet aanvragen

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via het omgevingsloket online . U moet dan inloggen met DigiD.

U kunt via het omgevingsloket online ook een vergunningcheck doen. In de vergunningcheck vult u in welk activiteiten u wilt ondernemen. De vergunningcheck geeft vervolgens aan of u een vergunning moet aanvragen en welke regels daarvoor gelden in de gemeente Stadskanaal. Na het invullen van de vergunningcheck kunt u direct een aanvraag indienen.


Naar het gemeentehuis

Voor vragen en meer informatie kunt u het beste telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum, (0599) 631 631.

Wat kost het


De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw aanvraag. Het aanvragen van een vergunning voor het kappen van een boom heeft een andere prijs dan een aanvraag voor de bouw van een nieuw zorgcomplex.

Op de pagina kosten omgevingsvergunning  vindt u een overzicht van de kosten. Ook als uw aanvraag wordt afgewezen, moeten de aanvraagkosten worden betaald.