Productinformatie

Ligplaatsvergunning woonboot

  • Toestemming om woonboot af te meren in openbaar water
  • Vergunning is persoonsgebonden
  • Zelf verantwoordelijk voor aansluiten boot op voorzieningen

Algemene informatie


Door middel van een ligplaatsvergunning geeft de gemeente toestemming om een woonboot voor langere tijd af te meren in openbaar water en deze te bewonen. Binnen de gemeente Stadskanaal wordt voor maximaal dertien ligplaatsen verdeeld over drie locaties een vergunning verleend. Het gaat om de locaties Oosterkade I, Oosterkade II (tegenover de Watertoren) en de A-kade. Eens per jaar worden de locaties geschouwd op netheid en (technische) eisen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het aansluiten van uw woonboot op aanwezige voorzieningen, zoals het riool en de waterleiding. Het basisnet voor riolering voor de woonboten is aangelegd.

Een vergunning is persoonsgebonden. Bij een eventuele verkoop van de woonboot kunnen de bestaande en nieuwe eigenaar contact opnemen met de gemeente voor overschrijven van de ligplaatsvergunning op naam van de koper.

Hoe werkt het


Stuur een ondertekende brief naar de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U ontvangt binnen acht weken schriftelijk bericht van ons over het goedkeuren of afwijzen van de vergunningaanvraag. Deze termijn kan verlengd worden met nog eens acht weken.

Wat kost het


Het aanvragen van een ligplaatsvergunning kost € 21,00 (2018). Voor de ligplaats moet een liggeld van € 301,50 per jaar (2018) betaald worden.

Wilt u meer weten


Wilt u meer informatie over het aanvragen van een ligplaatsvergunning? Dan kunt u op werkdagen contact met ons opnemen via (0599) 631 631.