Productinformatie

Huisnummer aanvragen

 • Voor onroerende zaken en vastgoedobjecten
 • Nummer moet duidelijk zichtbaar zijn vanaf de openbare weg
 • Schriftelijk aanvragen

Algemene informatie


De gemeente is verantwoordelijk voor het toekennen, wijzigen en intrekken van huisnummers aan onroerende zaken en vastgoedobjecten.

In de volgende gevallen kunt u zelf een huisnummer aanvragen:

 • U bent eigenaar van een vastgoedobject zonder huisnummer
 • U bent eigenaar van een vastgoedobject met één huisnummer maar dit vastgoedobject bestaat uit zelfstandige delen

In de volgende gevallen kent de gemeente zelf een huisnummer toe:

 • Nieuwbouw
 • Splitsing of samenvoeging van een gebouw of bij hernummering

U bent verplicht binnen vier weken na kennisgeving van een huisnummerbesluit dit nummer aan te brengen nabij de ingang van uw pand. Het nummer moet duidelijk zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Hoe werkt het


U stuurt een brief naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal, of een e-mail naar . Vermeld de volgende gegevens:

 • Naam en adres van de aanvrager
 • Omschrijving en identificatie van het te nummeren object
 • Kadastrale aanduiding van het te nummeren object
 • Reden waarom een huisnummer wordt aangevraagd
 • Situatietekening waarop het te nummeren object duidelijk staat aangegeven
 • Eventueel: bouwaanvraag

De gemeente beoordeelt uw aanvraag zodra wij deze hebben ontvangen. U ontvangt binnen zes weken schriftelijk bericht van ons over het goedkeuren of afwijzen van uw aanvraag.

Wat kost het


Aan het aanvragen van een huisnummer zijn geen kosten verbonden.

Wilt u meer weten


Wilt u meer informatie over het aanvragen van een huisnummer? Dan kunt u op werkdagen contact met ons opnemen via (0599) 631 631.