Productinformatie

Geheimhouding persoonsgegevens

  • Verzoek tot beperking van verstrekking persoonsgegevens aan derden
  • Mogelijkheid tot online aanvraag
  • Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens is gratis

Algemene informatie


Verzoek tot beperking van de verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden geldt niet voor:

  • Overheidsorganen of instellingen met een publiekrechtelijk taak (politie, justitie, andere gemeenten, etcetera)
  • Verplichte derden: dit zijn instanties of personen die voor het uitvoeren van wettelijke taken gebruik moeten maken van persoonsgegevens (notaris, advocaat, etcetera)

Hoe werkt het


Formulier uitprinten

Download het formulier verzoek geheimhouding persoonsgegevens. Stuur het ingevulde formulier naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee als bijlage. Nadat wij het formulier hebben ontvangen, krijgt u binnen vijf werkdagen bericht.

De gemeente is verplicht binnen vier weken aan het verzoek te voldoen.


Via internet aanvragen

U kunt uw verzoek tot geheimhouding digitaal aan ons doorgeven. U moet dan inloggen met DigiD. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen vijf werkdagen bericht.


Naar het gemeentehuis

U kunt bij ons op het gemeentehuis langskomen om een verzoek tot geheimhouding van uw persoonsgegevens in te dienen. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Wat kost het


Er zijn geen kosten verbonden aan een verzoek om geheimhouding.

Wilt u meer weten


Wilt u meer informatie over het verzoek tot geheimhouding van uw persoonsgegevens? Dan kunt u op werkdagen contact met ons opnemen via (0599) 631 631.