Productinformatie

Aangifte van vertrek naar het buitenland

Algemene informatie


Als u langer dan acht maanden in een jaar in het buitenland bent, moet u bij uw huidige gemeente aangifte van vertrek naar het buitenland doen. Ook als de periode van acht maanden niet aaneengesloten is.

U kunt uw vertrek doorgeven, als u 16 jaar of ouder bent, of als u de curator (van de onder curatele gestelde) bent. U kunt het vertrek doorgeven van uzelf, uw echtgenoot/geregistreerd partner of uw kinderen, als u allemaal op hetzelfde oude adres woonde en ook op hetzelfde nieuwe adres gaat wonen. Als u samenwoont (dus niet geregistreerd bent als partner), dan moet iedereen voor zichzelf de verhuizing doorgeven. U kunt elkaar wel machtigen.

Hoe werkt het


Formulier uitprinten

Download het formulier aangifte verhuizing (PDF). Stuur het ingevulde formulier naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Als bijlage moet u een kopie van uw identiteitskaart bijvoegen.Naar het gemeentehuis

Wanneer u uw vertrek bij ons op het gemeentehuis doorgeeft, wordt dit meteen door ons verwerkt. U moet wel een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Wij raden u aan een afspraak te maken . Langskomen kan ook. Bekijk de openingstijden van Burgerzaken .

Wat kost het


Het doorgeven van een vertrek naar het buitenland is gratis.

Wilt u meer weten


Wilt u meer informatie over het doorgeven van een van een vertrek naar het buitenland? Dan kunt u op werkdagen contact met ons opnemen via (0599) 631 631.