Productinformatie

Subsidie aanvragen

  • Subsidie voor eenmalige of jaarlijkse activiteiten 
  • Voor activiteiten die aansluiten bij gemeentelijk beleid 
  • Alleen voor openbare activiteiten

Algemene informatie


De gemeente verstrekt jaarlijkse of eenmalige subsidies voor openbare activiteiten, werkzaamheden en inzet die passen binnen het beleid van de gemeente.

Jaarlijkse subsidie

Voor activiteiten, werkzaamheden of inzet die een bijdrage leveren aan het beleid van de gemeente en die zonder gemeentelijke steun niet tot stand kunnen komen, kan aan jaarlijkse subsidie worden aangevraagd. Om hiervoor in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de daarvoor gestelde voorwaarden. U vraagt een jaarlijkse subsidie elk jaar opnieuw aan door hiervoor het aanvraagformulier volledig in te vullen. Houd er rekening mee dat u de aanvraag tijdig indient. Vóór 1 juni van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de subsidie bedoeld is, moet de aanvraag zijn ingediend.

Eenmalige subsidie

Ook voor eenmalige activiteiten en evenementen of kortdurende projecten die een bijdrage leveren aan het beleid van de gemeente en die zonder gemeentelijke steun niet tot stand kunnen komen, kan een subsidie worden aangevraagd. U vraagt een eenmalige subsidie aan door hiervoor het aanvraagformulier volledig in te vullen. Houd er rekening mee dat u de aanvraag tijdig indient. Uw aanvraag moet minimaal 12 weken voordat u wilt beginnen met de te subsidiëren activiteiten zijn ingediend.

Subsidieverstrekking

Voor de subsidieverstrekking gelden de voorschriften zoals die zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 en de jaarlijks door het college vast te stellen Subsidieregelingen. U vindt de Subsidieverordening en de verschillende Subsidieregelingen in onze Regelingenbank .

Hoe werkt het


Formulier uitprinten

Download het Aanvraagformulier subsidie (PDF). Stuur het ingevulde formulier op naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.


Via internet aanvragen
U kunt via een online formulier een eenmalige of jaarlijkse subsidie aanvragen. U moet hiervoor inloggen met DigiD.

Naar het gemeentehuis

U kunt ook bij ons op het gemeentehuis langskomen om de aanvraag te doen. Het is handig als u van tevoren een afspraak maakt via (0599) 631 631. Neem het aanvraagformulier en de gevraagde bijlagen alvast mee.

Wat kost het


Het aanvragen van een eenmalige of jaarlijkse subsidie is gratis.

Wilt u meer weten


Wilt u meer informatie over een eenmalige of jaarlijkse subsidie? Dan kunt u op werkdagen contact met ons opnemen via (0599) 631 631.