Productinformatie

Automatische incasso gemeentelijke belastingen

  • Betalen via automatische incasso
  • Gemeentelijke belastingen in termijnen betalen
  • Aanvragen, stopzetten, of rekeningnummer veranderen

Algemene informatie


Gemeentelijke belastingen worden via een gecombineerde aanslag geheven. Het gaat om de rioolheffing en de onroerende zaakbelasting (OZB).

U kunt de gemeente machtigen om deze gemeentelijke belastingen automatisch in termijnen van uw rekening te laten afschrijven. Wij schrijven de rioolheffing en de OZB  in tien termijnen van uw rekening af. De afvalstoffenheffing, inclusief Diftar, wordt in drie termijnen van uw rekening afgeschreven.

Hoe werkt het


Formulier uitprinten

Download het formulier automatische incasso gemeentelijk belastingen. Voor aanvraag of stopzetten van automatische incasso stuurt u het formulier naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.


Via internet aanvragen
U kunt via een online formulier de gemeente machtigen om de gemeentelijke belastingen automatisch te laten afschrijven. Ook kunt u met ditzelfde formulier uw automatische machtiging weer intrekken, of uw rekeningnummer wijzigen.

Naar het gemeentehuis

U kunt ook bij ons op het gemeentehuis langskomen om een automatische betaling, of intrekking van deze betaling door te geven.

Wat kost het


Aan het aanvragen van automatische incasso of het intrekken hiervan zijn geen kosten verbonden.