Informatie

Initiatiefvoorstellen

Het is de taak van burgemeester en wethouders om de raad voorstellen te doen. Maar een raadslid of fractie kan ook zelf een voorstel indienen. Dit noemen we een initiatiefvoorstel. De raad kan een initiatiefvoorstel doorsturen naar een commissie of een advies vragen van het college.

Het college van burgemeester en wethouders geven hun zienswijze op het initiatiefvoorstel. Het voorstel wordt geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.

In de huidige raadsperiode zijn er nog geen initiatiefvoorstellen ingediend. Als dit wel gebeurt zal het initiatiefvoorstel hieronder geplaatst worden.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal